Bioresonantie

Het woord bioresonantie bestaat uit 2 gedeelten: Bio en Resonantie. Bio is afkomstig van biologische systemen. Dit doelt op levende systemen zoals die van mensen, dieren, planten en micro-organismen. Resonantie is het meetrillen van een stof en is een fenomeen dat iederéén kent. Als een sopraan een glas kapot zingt dan is er resonantie tussen de toonhoogte van de sopraan en die van het glas. Het glas en de stem hebben opdat moment dezelfde trilling. Dit gebeurt ook in het lichaam. Als de trillingsfrequentie van bijv. een bacterie overeenstemt met de ziekmakende trilling in het lichaam, dan kan de bacterie vernietigd worden, doordat hij als het ware kapot trilt. Overal in de natuur komen trillingen (resonanties) voor: aardbevingen, geluid, licht en radiogolven. De oudste vorm van bioresonantie is zonlicht. Licht komt in de vorm van een elektromagnetische golf met een bepaalde frequentie in contact met onze huid en zo worden er processen op gang gebracht, zoals de vorming van pigment en vitamine D. Ook in ziekenhuizen wordt gebruik gemaakt van bioresonantie, o.a. bij het uitvoeren van ECG’s waarmee het al dan niet goed functioneren van de hartfuncties worden bepaald.
De cellen en de weefsels van het menselijk lichaam hebben elk hun specifieke trilling. Deze trillingen beïnvloeden elkaar. Je zou kunnen stellen dat de cellen met elkaar communiceren door overbrenging van trilling. Op deze manier vertellen de cellen elkaar welke werkzaamheden ze moeten uitvoeren om het lichaam gezond te houden. Een gezond iemand heeft dan ook een andere trillingsstructuur dan iemand die ziek is.
Het lichaam reageert dus op trillingen, maar zodra een lichaam uit balans is (verkeerde trillingen heeft) stroomt de energie niet goed door. Het gevolg: organen werken niet meer zoals het hoort. Dit gegeven wordt in de bioresonantietherapie toegepast om op een energetisch niveau (dmv trillingen) te testen door wat voor stoffen iemand ziek is geworden om vervolgens deze stoffen ook met behulp van bioresonantie te verwijderen. Het bioresonantieapparaat checkt alle organen op verkeerde trillingen. Nadat het apparaat het zieke orgaan of lichaamsdeel registreert, scheidt het de zieke trillingen van de gezonde trillingen. Verkeerde zieke trillingen worden afgezwakt en/of opgeheven door ze geïnverteerd terug te sturen en de gezonde trillingen worden versterkt toegediend. Hierdoor wordt de zelfgenezingskracht van het lichaam aangesproken en kan het lichaam zich herstellen. Het is het individuele trillingsveld welke opgemeten wordt door de therapeut met de biotensor.

Bioresonantie therapie is een diagnose en therapiesysteem, waarbij gebruik gemaakt wordt van het elektromagnetische veld van de patiënt. Energiepatronen van het elektromagnetische veld van de mens kunnen verstoord worden door bijvoorbeeld straling van elektrische apparaten, geopatische stralingen, computers, radar, zendmasten, mobieltjes, horloges, reguliere medicijnen, onverantwoorde voeding, amalgaambelasting, bacteriën, virussen, schimmels, ziekten, stress, trauma enz..
De bioresonantietherapie is dus een energetische behandelmethode gericht op het hele lichaam. De methode werkt therapeutisch met de lichaamseigen trillingen van de patiënt.

Van uit de biofysica is bekend dat alle chemische processen in het lichaam bestuurd worden door elektromagnetische trillingen.

Veel ziekte processen beginnen met verkeerde, disharmonische trillingen, die de chemische processen verkeerd aansturen. Het is dus heel belangrijk om de energetische besturing van het lichaam in evenwicht en onder controle te krijgen.

In mijn praktijk werk ik met het BICOM apparaat, welke verkeerde trillingen kan opsporen en speciaal ontwikkeld is om de lichaamseigen trillingen van patiënten te verwerken tot individuele therapiesignalen.