Homeopathie

Wat is homeopathie?

Homeopathie is een geneeswijze die ongeveer 200 jaar geleden is ontdekt en ontwikkeld door Samuel Hahnemann (1755-1843). Homeopathie stelt zich ten doel om met natuurlijke middelen de eigen geneeskracht zo te stimuleren, dat het gezonde evenwicht hersteld wordt en de klachten verdwijnen. Homeopathie gaat er vanuit dat een ieder van ons inwendige geneeskracht bezit. Helaas komt deze geneeskracht door moeilijke omstandigheden soms zo onder druk te staan, dat het zijn werk niet goed meer kan doen. De oorzaken kunnen o.a. zijn:  stress,  verhuizing, relatieproblemen, onverwerkte gebeurtenis, zorgen, verdriet, te hard werken, slaapgebrek, angsten, ongezonde leefwijze, virus, bacterie, electrosmog, etc. Een passend homeopathisch middel afgestemd op die ene persoon met zijn klachten kan de geblokkeerde geneeskracht stimuleren en het verstoorde evenwicht weer herstellen.

De homeopathie gaat uit van het gelijksoortigheidprincipe: “Het gelijke geneest het gelijkende”, ofwel “similia similibus curenter” . Deze regel houdt in dat een bepaalde stof (plant, dier of mineraal) welke in een grote dosis bij een gezond mens een bepaald ziektebeeld kan oproepen, in kleine hoeveelheden ditzelfde beeld bij een patiënt kan helpen genezen.

Een voorbeeld van dit principe is bv. te zien bij warmte- en koudereacties. Als we het heel warm hebben helpt een hete douche de warmte te bestrijden. Dit lijkt misschien op het eerste gezicht vreemd, maar ons mechanisme wordt door een hete douche gestimuleerd om zichzelf af te koelen. Een koude douche zal ons lichaam aanzetten extra warmte te produceren, waardoor we het na de koude douche warmer hebben dan daarvoor en heeft uiteindelijk dus een averechts effect. Kleine brandwonden genezen dan ook sneller door warm water dan door koud water.

De homeopaat maakt dus gebruik van een middel dat in eerste instantie hetzelfde beeld oproept dat al bestaat, maar door het lichaam te prikkelen ofwel “wakker te schudden” wordt het gestimuleerd het verstoorde evenwicht te herstellen.

De klassieke homeopaat zoekt altijd naar gelijksoortigheid op alle niveaus. Dat betekent dus zowel op fysiek als op mentaal en emotioneel niveau. Dit lijkt ingewikkeld maar door een voorbeeld zal het duidelijker worden. Het bekende middel Chamomilla, dat veel kinderen krijgen als hun tandjes doorkomen, zorgt er bijvoorbeeld niet alleen voor dat de pijn van de doorkomende tanden verdwijnt, maar ook dat de boosheid en irritatie die erbij horen minder worden. Dit middel wordt soms ook voor volwassenen uitgekozen. Het zal duidelijk zijn dat zij geen last hebben van doorkomende tanden, maar wel pijnen kunnen hebben waarbij ze uitgesproken geïrriteerd, boos en zelfs woedend kunnen zijn. Die combinatie van pijn samen met woede en irritatie, maakt de keuze van de homeopaat voor Chamomilla duidelijk.

Aandoeningen kunnen “gelaagd” in het lichaam aanwezig zijn, waardoor er meerdere behandelingen noodzakelijk kunnen zijn om deze op te kunnen heffen. Bijvoorbeeld: een kind met eczeem wordt veelvuldig ingesmeerd met een zalf met daarin corticosteroïden (cortisonenzalf).

De afvalstoffen die zich tot voor kort nog via de huid een weg naar
buiten konden banen, worden daardoor als het ware dieper in het lichaam gedrukt en kunnen o.a. leiden tot benauwdheid. Bij een 1e homeopathische behandeling kan het zijn dat daardoor de benauwdheid verdwijnt en het eczeem weer terug komt (de 2e laag is dan afgebouwd en de 1e laag wordt weer zichtbaar). Daarna kan bij een 2e behandeling het eczeem effectief worden aangepakt.

Gepotentieerde middelen.

Dr. Samuel Hahnemann ontdekte dat bij toediening van de ruwe vorm van een geneesmiddel, de werking veel te heftig was. Hij ging er daarom toe over om deze stoffen te potentiëren door middel van stapsgewijs verdunnen en schudden. Hoe ver hij hier ook mee doorging, de middelen bleven hun genezende werking behouden. Maar nu zonder de heftige bijverschijnselen. Er wordt gewerkt met verschillende sterktes. D, C, K en LM-potenties.

Verschillende vormen van Homeopathie.

1. In de klassieke homeopathie wordt gewerkt volgens de richtlijnen van Hahnemann, grondlegger van de homeopathie. Bij het zoeken van het medicijn kijkt de homeopaat niet alleen naar de specifieke klacht of klachten, maar ook naar de oorzaak van de klachten en de verschillende lichamelijke, mentale en emotionele kenmerken van de persoon. Het geneesmiddel dat gekozen wordt moet passen bij de gehele mens. Stel dat iemand verdriet heeft gehad, waardoor symptomen als hoofdpijn, depressie, angsten of haaruitval zijn ontstaan. Behandel je nu alleen de hoofdpijn, dan neem je niet de oorzaak weg, maar bestrijd je alleen de gevolgen!

2.In de klinische homeopathie wordt het geneesmiddel op basis van de specifieke klacht(en) gekozen. Deze methode wordt o.a. bij acute klachten en bij zelfmedicatie toegepast.

3.In de complex homeopathie wordt ook voorgeschreven op de specifieke klacht en niet op het gehele mensbeeld, maar men gebruikt hierbij een complexmiddel. Zo’n  middel bevat meerdere homeopathische middelen bij elkaar, die hetzelfde werkingsgebied hebben.