Iriscopie

Ondanks het feit dat iriscopie in haar huidige vorm al 100 jaar bestaat en in de oervorm al zo oud is als de mensheid, bestaan er helaas nog vele misverstanden en verkeerde meningen over.

Iriscopie is geen geneeswijze, maar alleen een methode om te diagnostiseren.
De diagnose bestaat uit onderzoek in het oog bij die persoon naar alles wat van de norm afwijkt. Je kunt hierbij denken aan kleurveranderingen in de iris, pupilvervormingen en veranderingen in het normale verloop van het bindweefselgeraamte (stroma iridis) van de iris.
Het basisprincipe van irisdiagnose berust op het gegeven dat de iris in kaart kan worden gebracht, waarbij elk orgaan een vaste plaats krijgt op die ‘landkaart’. Nieren, hart, lever longen enz. hebben vaste posities in de iris en liggen bij alle mensen op vrijwel dezelfde plaats. Om de posities in de iris te kunnen aanduiden en beschrijven, wordt de iris ingedeeld in uren en minuten. Daarnaast wordt de iris nog ingedeeld in cirkels waardoor er vakken of segmenten ontstaan.

Een grove verdeling is het volgende: alles wat bovenin ons lichaam is gesitueerd wordt ook bovenin de iris geprojecteerd, wat in het midden van ons lichaam ligt, zoals borstkas, is in het middenveld van de iris zichtbaar en alles met betrekking tot de onderhelft, dus benen en buik, is te zien onderin de iris. De enige uitzondering is het spijsverteringskanaal, welke circulair rond de pupil is geprojecteerd. Verder laat alles wat zich rechts in het lichaam bevindt ook rechts in de iris aflezen (bijv. de lever); wat meer naar het midden ligt, heeft zijn tekens dichterbij de pupil; wat meer naar achteren of naar de buitenzijde is afgebeeld, aan de buitenzijde van de iris.
Uit een oog valt af te lezen wat de constitutie van iemand is en welke eventuele diatheses iemand heeft, waardoor de iriscopist weet waar hij rekening mee moet houden bij behandeling.

Constitutie

De constitutie verschaft ons een algemeen overzicht van de sterkten en zwakten in het gehele ‘zijn’ (lichaam en psyche) van de mens. Onder constitutie wordt dan ook verstaan: de genetisch bepaalde psychische en fysieke geaardheid, met andere woorden, het gehele wezen van de mens.

Diathese

De diathese is de aanleg of vatbaarheid voor het krijgen van bepaalde ziekten of uitingsvormen (symptomen) daarvan.

Alles wat zich in het lichaam afspeelt geeft via de zenuwbanen een afspiegeling in het oog. Als je ogen nauwkeuriger bekijkt, zie je dat elk oog een heel eigen tekening laat zien. Het oog is te vergelijken met een vingerafdruk. Ieder mens heeft een eigen patroon, want ieder mens is immers uniek. Een iriscopist kan veranderingen in het oog waarnemen en analyseren, waardoor de oorzaak van uw klachten aan te geven zijn en een behandeling gerichter gemaakt kan worden.